Loading...

“Si li concedeixen un desig; demani una idea”.

- Percy Sutton -

Investigar és veure el que tothom ha vist, i pensar el que ningú més ha pensat.

Albert Szent-Györgyi
Un análisis de situación, implica examinar el entorno en el que opera un negocio para identificar los factores clave que influirán en cómo se desarrolla, comercializa y gestiona a lo largo del tiempo como parte del proceso de planificación estratégica.
L'entorn canviant i l'estil de vida de les persones exigeixen una anàlisi periòdica per proporcionar-li una instantània d'on s'ubica la seva empresa. Aquest procés ajuda a identificar les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces del negoci.

Reconèixer la necessitat és la principal condició per al disseny de qualsevol cosa.

Charles Eames
Una auditoria de màrqueting és una revisió dels recursos, objectius, estratègies, activitats i eficiència. Necessitem una auditoria de màrqueting per mesurar el nostre progrés comercial, identificar aspectes febles i millorar l'activitat de màrqueting.
L'auditoria és un requisit previ essencial per a la formulació d'estratègies de màrqueting en ser una part fonamental del procés de planificació, es porta a terme no només a l'inici del procés, sinó també en una sèrie de punts durant la implementació del pla.

La meta del màrqueting és conèixer i entendre al client tan bé que el producte o servei es vengui sol.

Peter Drucker
L'eix de qualsevol bona campanya de màrqueting és identificar les característiques específiques dels seus clients ideals, incloent variables geogràfiques, demogràfiques i psicogràfiques. Com més sàpiga sobre el seu públic, més possibilitats de crear una campanya exitosa.
A mesura que es construeix el perfil de la seva audiència, esbrinarem quines són les seves motivacions. Això és important perquè, com hem dit abans, quan saps quines són les motivacions de les persones, pots assolir els seus objectius i els teus propis.

La gent amb objectius té èxit perquè sap a on es dirigeix.

Earl Nightingale
L'establiment d'objectius és un procés que ajuda a definir els seus pensaments i obtenir motivacions per convertir la seva visió en èxit. Sense objectius, sovint ens falta direcció i enfocament.
Sempre establirem objectius autèntics i assolibles; per això utilitzem el model de criteris SMART, que postula que cada objectiu és específic, mesurable, assolible, realista i temporal.

Tenim un pla estratègic. Es diu fer les coses bé.

Herb Kelleher
El màrqueting eficaç comença amb una estratègia ben pensada i ben documentada. Una bona estratègia l'ajuda a definir la seva visió, missió, objectius de negoci, i descriu els passos que ha de prendre per assolir aquests objectiu.
L'enfocament que donarem a la seva estratègia, ha d'assegurar que els seus productes i serveis satisfan les necessitats dels clients i el desenvolupament de relacions a curt i llarg termini, aconseguint una rendibilitat recíproca.

Estratègia, client i producte.

Ajudem a les empreses a aconseguir un creixement exponencial a través d'una combinació d'iniciatives de màrqueting estratègic, generant clients potencials i fomentant-les fins arribar a una venda.

Ordinador i estadisitca

Per què triar-nos?

Som creatius

La nostra força resideix en les nostres idees, pensar diferent fa que la seva empresa pugui destacar i diferenciar-se de la competència.

Fem equip

Posem al client en el centre de la campanya utilitzant el 'perquè' com a guia per prendre decisions estratègiques.

Oferim resultats

Compromís màxim i actitud, per assegurar que els seus objectius de màrqueting es compleixin i que estigui satisfet amb el resultat del seu projecte.
Veure